Mobil İzleme Nedir ?

Uzun yıllardan beri filo sahibi şirketler için araçlarını takip ve kontrol edebilmek büyük önem taşımaktadır. Çünkü filolar genişledikçe kontrolü güçleşmiş ve azalan kontrolden ötürü şirketler çeşitli problemlerle karşılaşmışlardır. Bu yüzden, filo takibi şirketler için büyük önem taşımakta ve birçok şirket araç takip sistemi kullanmaktadır. Filo kullanımları dışında küçük çaplı şirketler de araç takip sistemlerini tercih etmekte ve kullandıkları araç takip sisteminde aldıkları veriler ile harcama kalemlerini daha iyi kontrol edebilmektedirler.

Son yıllarda büyük bir hızla gelişen bilgisayar ve internet teknolojiler birçok alanda olduğu gibi şirketlerin filo takibi problemlerine çözüm getirmiştir, araç takip sistemlerinin devreye sokulmasını kolaylaştırmıştır. Bu noktada karşımıza GPS tabanlı araç takip sistemleri çıkmaktadır. Önceleri şirketler araçlarını kilometreleri üzerinden, takip ediyorlardı. Kilometreye dayalı araç takip sistemi, hem tutarlı olmadığından hem de şirketlere sonuçta takip edilen aracın rotası, hızı gibi detayları vermediğinden ötürü verimli değildi. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte gelen araç takip sistemleri, bugün şirketlere filolarından bulunan araçlarla ilgili anlık olarak yakıt tüketimi, hız, motor gücü vb. birçok bilgiyi sunmaktadır.

Gelişen GPS ve araç yönetim sistemleri teknolojileri ile birlikte filo takibi kolaylaşmış ve şirketlerde araç takip sistemi kullanımı getirdiği faydalardan ötürü artmıştır.

Araç takip sistemlerinden aldıkları bilgiler ışığında şirketler filolarının verimliliğini arttırabilmektedirler. Örneğin bir sürücü tarafından yaşanan bir gecikme, iddia edildiği gibi aracının motorunda ki bir arızadan kaynaklanmıyor olabilir. Fakat bunu ancak araç takip sistemlerinden birine sahipseniz bilme şansınız olur aksi halde aracınızda bir araç takip sistemi yok ise sürücünüzün yaptığı açıklamayı kabul etmek durumunda kalırsınız.